Hva er wordpress

Hvorfor burde jeg bruke WordPress som basis-plattform for min Nettside/Firmaside?

Hva er WordPress?

Nettsteder og nettbutikker som utvikles av meg er bygd på publiseringsløsningen WordPress (WP). Det betyr at WP er administrasjonsgrensesnittet for kunden når innhold skal administreres.

WordPress er verdens mest utbredte publiseringsløsning og blir brukt av alt fra store multinasjonale selskaper til små enkeltmannsforetak og privatpersoner. Årsakene til at WP har fått en så sterk utbredelse er mange, men de viktigste årsakene anses å være brukervennligheten i løsningen og den store fleksibiliteten systemet tilbyr for tilpasning til ulike behov. I tillegg teller selvsagt det at løsningen er lisensfri og at det er stadig utvikling av plattformen også positivt.

Hva betyr WordPress for deg som bruker?

For deg som er ansvarlig for å administrere nettstedet betyr WordPress at du har et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt. All administrasjon av artikler og innhold på nettstedet skjer i nettleseren ved at du logger deg inn på nettstedets «bakside».

På baksiden, i back end, eller i WP-admin som vante brukere gjerne kaller det har du en enkel oversikt over ulike elementer som Sider, blogg innlegg, media (bilder, dokumenter etc som er lastet opp) og eventuelle tilpassede innholds typer for ditt nettsted. Her kan du legge til og endre innhold som automatisk blir presentert på nettstedet pakket inn i de riktige designmalene for ditt nettsted. Du kan kan også administrere brukertilganger, kommentarer, kontaktskjema med mer.

Selv om du ikke har benyttet WordPress tidligere vil du fort bli kjent med WordPress systemet. Redigering av innhold er likt det du kjenner fra Word eller lignende tekstbehandlingsprogram. Når jeg leverer løsninger gir jeg også en innføring og lager en enkel brukermanual for det som er spesielt for ditt nettsted.

WordPress og sikkerhet

Mange lurer på om WordPress er et sikkert system. Det korte svaret er ja. Det litt lengre svaret er at ingen systemer er absolutt sikre. Alle systemer vil kunne ha svakheter. Det vil også være tilfelle med WP. Fordelen med WP er likevel at ettersom så mange benytter systemet blir svakheter veldig fort oppdaget og svært raskt rettet. Vi gjør også jevnlige sikkerhetsscanning av de nettstedene vi har ansvaret for. Da fanger jeg opp feil dersom nettstedet har blitt utsatt for noe eller det er gjort endringer som ikke er forsvarlige fra et sikkerhetssynspunkt.

WordPress, en bloggplattform?

Mange har hørt at WordPress ikke er et publiserings system for profesjonelle brukere. «Det er jo bare en bloggplattform» er et argument. Ja, da WordPress først ble utviklet i 2003 var det et enkelt bloggsystem for personlige blogger. Men under de mange årene som har gått har systemet blitt stadig utbygd og fremstår i dag som mer enn dekkende for de aller fleste bedriftsnettsteder.

Faktisk bruker både store multinasjonale konsern og mange offentlige myndigheter rundt omkring i verden WordPress som sin publiseringsplattform. Se gjerne WP Showcase for eksempel på kjente nettsteder som bruker WordPress.